LesliePrice's Profile


Xin chào, tên tôi là Leslie Giá. Tôi là người đứng sau hồ sơ này và là một chuyên gia trong cửa hàng sim. Nhờ có chuyên môn, tôi đã tạo ra hồ sơ này để chia sẻ kinh nghiệm cũng như các mẹo và thủ thuật.