ajavietnam's Profile


AJA Việt Nam là chi nhánh chính thức của AJA Europe tại Việt Nam được thành lập và hoạt động từ 2019 với mong muốn trở thành tổ chức chứng nhận nước ngoài uy tín có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam