trorker12's Profile


Tôi là Troy Barker rất yêu thích món cá kho cổ truyền của làng Vũ Đại tỉnh Hà Nam, đặc biệt là thương hiệu Cá kho Bá Kiến cực kỳ nổi tiếng cả trong và ngoài nước