tsurumivietnam's Profile


Tsurumi Việt Nam là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm máy bơm chìm nước thải, máy bơm bùn thải và các thiết bị, phụ kiện thương hiệu Tsurumi Nhật Bản chính hãng tại Việt Nam


Tsurumi Việt Nam là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm máy bơm chìm nước thải máy bơm bùn thải và các thiết bị phụ kiện thương hiệu Tsurumi Nhật Bản chính hãng tại Việt Nam