ubezp's Profile


warzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Rozsądny Partner oraz grupowe ubezpieczenie NNW Grono Małym i średnim firmom Aviva TUO oferuje pakiet ubezpieczeń Partner Przedsiębiorcy Jego najnowsza wersja, wprowadzona w 2006 roku, gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.